مرکب یووی مشکی

۴۳۰,۰۰۰ تومان

هر قوطی مرکب 1 کیلوگرم می باشد.

هر بسته شامل 4 قوطی مرکب می باشد.