مرکب افست پریمیر مشکی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

این محصول بصورت کارتن 10 کیلویی هر قوطی 2.5 کیلو عرضه می گردد

حتما 4 رنگ بصورت جور باید سفارش داده شود