مرکب افست پریمیر زرد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

این محصول بصورت کارتن 10 کیلویی هر قوطی 2.5 کیلو عرضه می گردد

حتما 4 رنگ بصورت جور باید سفارش داده شود.

1806 در انبار