کارخانه تولید کننده پلیت TOP HIGH IMAGE

کارخانه تاپ های ایمیج TOP HIGH IMAGE  یکی از تولید کننده های زینک چاپ افست در کشور تایوان میباشد. این کارخانه در سال  1998 تاسیس شد و تولید زینک معمولی پوزتیو conventional PS plate را آغاز کرد. درسال 2003 موفق به گرفتن گواهی نامه ISO 9001  شد. در حال حاضر کارخانهدر 2 حوزه فالیت دارد

1) تولید 3 نوع پلیت که عبارت اند از:

  •  Thermal CtP Plate
  • UV CTP Plate
  • Conventional PS Plate

2) تولید ملزومات مصرفی چاپ از قبیل:

  • BOPP FilmUV Over Printing Varnish
  • Wash Cloth
  • Sublimation Transfer Paper
  • Hot Stamping Foil
  • Cold Foil
  • Synthetic Paper

 

 آدرس:

No. 20, Jiukuang 2nd St., Daliao District, Kaohsiung, 83100, TW

Top High Image Corp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.