دپارتمان آموزش و مشاوره

دپارتمان مشاوره و آموزش نگارین طیف آوران ماموریت های زیر را دنبال میکند.

    • مشاوره در برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت جهت واردات محصولات چاپی
    • مشاوره درحوزه واردات ملزومات مصرفی لیتوگرافی-چاپ و بسته بندی
    • آموزش زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی
    • آموزش قوانین ترخیص گمرکات ایران
    • معرفی کارخانه های تولیدی