اهداف و استراتژی ها

نگارین طیف آوران همواره در راستای برآورد کردن خواسته های مشتریان و جلب اعتماد آنها  اهداف زیر را سرلوحه خویش قرار میدهد:

  • رسیدن به جایگاه  رتبه نخست رضایتمندی مشتریان در کشور در حوزه فروش ملزومات لیتوگرافی چاپ و بسته بندی
  • ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان
  • ايجاد توان خريد بيشتر و تهیه كالاهاي با کیفیت
  • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان

مدیریت نگارین طیف آوران ضمن اعلام تعهد خود به موارد فوق همیشه بر این باور است عنصر اصلی یک سازمان مشتریان آن است و یکی از بنیادین ترین قدم ها در راستای رسیدن به موفقیت التزام عملی در اصل مشتری مداری است.